Grafisk profil

Universitetet i Bergens grafiske profil er et kvalitetsstempel som signaliserer ryddighet, kvalitet og organisatorisk tilhørighet.

Den grafiske profilen bygger på universitetets kjerneverdier. Korrekt bruk sikrer at UiBs visuelle kommunikasjon blir enhetlig og gjenkjennelig.

Profilen skal brukes av hele organisasjonen og benyttes på alt materiell som inneholder informasjon der UiB er den formelle avsender.

Profilen består av et lite antall definerte elementer og et sett med enkle regler.

Profilelementene:

Hurtiglenker

Hjelp til design?

Hvis du trenger informasjon eller råd, kontakt Gruppe for web og design via Issue tracker eller pr. e-post.

Hjelp til trykking

UiB har flere rammeavtaler som dekker både trykk og digitalprint.
Se: Om trykk og print