Sosiale medier


Anbefalinger for UiBs kontoer i sosiale medier

Profilbilde

Hvitt emblem på rød bakgrunn er forbeholdt Universitetet i Bergens offisielle kontoer i sosiale medier, og forvaltes av Kommunikasjonsavdelingen. Denne varianten kan ikke brukes av andre. (Eksempelet under viser UiBs offisielle Facebook-konto).

Fakulteter bør bruke hvitt emblem på svart bakgrunn. (Eksempelet under viser Facebook-kontoen til Det humanistiske fakultet).

Institutt, fagmiljø og andre enheter står friere til å velge visuelt uttrykk i sosiale medier, men bør vise UiB-tilknytning i navn, profilbilde og bannerbilde. Hvitt emblem på svart bakgrunn kan brukes om ønskelig.

Hvitt emblem på svart bakgrunn kan lastes ned her.

Profiltekst

I sosiale medier er det viktig å fylle ut ”bio/om”, det vil si en kort oppsummering av siden. Her skal det være tydelig at siden er knyttet til Universitetet i Bergen. Det bør vurderes om denne informasjonen også skal være på engelsk. Facebook og Twitter opererer både med et skjermnavn (f.eks. Universitetet i Bergen) og et @-navn (f.eks. @UiB). (Eksempelet under viser UiBs offisielle Twitter-konto).

Bannerbilde

På Facebook og Twitter kan en laste opp et bannerbilde, et bilde i breddeformat som ligger øverst på siden. Pass på at bildet er i god nok kvalitet. En bør unngå å legge tekst i bannerbildet.
(Eksempelet under viser UiBs offisielle Facebook-konto).

Bilder er et viktig virkemiddel i Universitetet i Bergens visuelle profilering. Bildebruken skal speile universitetets kjerneverdier slik de er beskrevet i UiBs strategi. Motivvalg og fotografisk uttrykk skal gjenspeile universitetets akademiske troverdighet, vitenskapelige kompetanse og krav til kvalitet. Bruk først og fremst bilder tatt ved UiB (Helst gjenkjennelig motiv fra eget fakultet/enhet), det er mer troverdig enn bilder fra bildebyråer.

Fargekoder

I enkelte sosiale medier kan en spesifisere sine egne lenkefarger. Det er spesifisert to farger som egner seg godt som lenkefarger. Den røde fargen er den samme som er brukt i toppbanneret på UiBs nettsider, og den blå fargen er brukt som lenkefarge på UiBs nettsider. En kan velge fritt hvilke av disse fargene en ønsker å bruke. (Eksempelet under viser UiBs Twitter-konto, der en har spesifisert røde lenker).

Rød:
HEX: CF3C3A

Blå:
Hex: 00769E

 

Hurtiglenker


Last ned


Se også:

Hjelp til design?

Hvis du trenger informasjon eller råd, kontakt Gruppe for web og design via Issue tracker eller pr. e-post.