Tjenester og hjelp

Kommunikasjonsavdelingen har bred kompetanse innen grafisk design, fortrykk og foto.

Vi hjelper gjerne avdelinger og enheter til å fremstå profesjonelt, konsekvent og enhetlig sett opp mot faglig egenart og i henhold til UiBs grafiske profil.

Eksempler

Tid*
Flyer: A5 Eksempel 5dg
Flyer: M65 Eksempel 5dg
       
Folder: A5 - 4 sider brettet Eksempel 5dg
Folder: M65 - 6 sider brettet Eksempel 5dg
Folder: A5 - 8 sider stiftet Eksempel 10dg
       
Plakat: arrangement etc. (ulike varianter) Eksempel 10dg
       
Rapport: std forside, u/bilder, inntil 8s Eksempel 5g
Rapport: forside m/bilde, innh./u inntil 8s Eksempel 10dg
Rapport: forside og innh. m/bilder, inntil 8s Eksempel 10dg
       
Roll-up: (ulike varianter) Eksempel 5dg
       
* Arbeidsdager etter at innhold, inkl bilder, er mottatt. I perioder med stor arbeidsbelasting kan det bli nødvendig med noe lenger tid. Trykketid kan variere og kommer i tillegg.

Oppgaver der det ikke finnes maler, eller er mer omfattende enn estimatene over vurderes for seg.

Tips og råd

E-post signaturer - Mac: Info PDF    
E-post signaturer - PC: Info PDF    
       
       
Profilmanual Info PDF    
       
Se også under menypunktet "Maler".

Kurs og informasjon

Vi ønsker å dele vår kompetanse med resten av UiB, og stiller gjerne opp for å gi råd knyttet til f.eks. billedbehandling, layout, design osv.

Trykkeritjenester - hjelp til design

UiBs rammeavtale for trykkeritjenester omfatter også mulighet for hjelp til design og annen tilrettelegging før trykk. Leverandøren er gjennom avtalen forpliktet til å følge UiBs grafiske profil og har egne designere.

Det medisinske fakultet

Brukere med tilknytning til Det medisinske fakultet kan også kontakte Foto- og tegneseksjonen ved fakultetet. Kontakt: Gørill Skaale Johansen e-post: Gorill.Johansen@ffhs.uib.no
- Tlf. 55 58 68 43

Hurtiglenker


Hjelp til foto?

Hvis du trenger informasjon eller råd i forbindelse med foto o.a., se Fototjeneste.

Hjelp til design?

Hvis du trenger informasjon eller råd, kontakt Gruppe for web og design via Issue tracker eller pr. e-post.

Trykk og print

UiB har rammeavtaler for trykkeritjenester med Bodoni AS. Avtalen omfatter også SiU og UiBs randsone. Kontakt: Kjersti E. Helle
- tlf: 930 13 855

UiB har også en avtale med Allkopi knyttet til digitalprint av ulike produketer i standardformater. Kontakt: Ivar Hallem
- tlf: 982 05 759