Tjenester og hjelp

Kommunikasjonsavdelingen har bred kompetanse innen grafisk design, fortrykk og foto.

Vi hjelper gjerne avdelinger og enheter til å fremstå profesjonelt, konsekvent og enhetlig sett opp mot faglig egenart og i henhold til UiBs grafiske profil.

Eksempler

Tid*
Flyer: A5 Eksempel 5dg
Flyer: M65 Eksempel 5dg
       
Folder: A5 - 4 sider brettet Eksempel 5dg
Folder: M65 - 6 sider brettet Eksempel 5dg
Folder: A5 - 8 sider stiftet Eksempel 10dg
       
Plakat: arrangement etc. (ulike varianter) Eksempel 10dg
       
Rapport: std forside, u/bilder, inntil 8s Eksempel 5g
Rapport: forside m/bilde, innh./u inntil 8s Eksempel 10dg
Rapport: forside og innh. m/bilder, inntil 8s Eksempel 10dg
       
Roll-up: (ulike varianter) Eksempel 5dg
       
* Arbeidsdager etter at innhold, inkl bilder, er mottatt. I perioder med stor arbeidsbelasting kan det bli nødvendig med noe lenger tid. Trykketid kan variere og kommer i tillegg.

Oppgaver der det ikke finnes maler, eller er mer omfattende enn estimatene over vurderes for seg.

Tips og råd

E-post signaturer - Mac: Info PDF    
E-post signaturer - PC: Info PDF    
       
       
Profilmanual Info PDF    
       
Se også under menypunktet "Maler".

Kurs og informasjon

Vi ønsker å dele vår kompetanse med resten av UiB, og stiller gjerne opp for å gi råd knyttet til f.eks. billedbehandling, layout, design osv.

Trykkeritjenester - hjelp til design

UiBs rammeavtale for trykkeritjenester omfatter også mulighet for hjelp til design og annen tilrettelegging før trykk. Leverandøren er gjennom avtalen forpliktet til å følge UiBs grafiske profil og har egne designere.

Det medisinske fakultet

Brukere med tilknytning til Det medisinske fakultet kan også kontakte Foto- og tegneseksjonen ved fakultetet. Kontakt: Gørill Skaale Johansen e-post: Gorill.Johansen@ffhs.uib.no
- Tlf. 55 58 68 43

Hurtiglenker


Hjelp til foto?

Hvis du trenger informasjon eller råd i forbindelse med foto o.a., se Fototjeneste.

Hjelp til design?

Hvis du trenger informasjon eller råd, kontakt Kommunikasjonsavdelingen

Trykk og print

UiB har rammeavtaler for trykkeritjenester med Bodoni AS. Avtalen omfatter også SiU og UiBs randsone. Kontakt: Kjersti E. Helle
- tlf: 930 13 855

UiB har også en avtale med Allkopi knyttet til digitalprint av ulike produketer i standardformater. Kontakt: Ivar Hallem
- tlf: 982 05 759