Visittkort

Du kan bestille visittkort direkte på nett både med og uten bilde.

Kortene produseres av Skipnes AS i henhold til maler laget av UiB. Tjenesten er web-basert. Du fyller selv inn alle aktuelle opplysninger og leser korrektur.

Kortene leveres normalt i løpet av seks arbeidsdager, pakket i esker à 50 eller 100 stk.

Språk

Det er maler for visittkort på norsk og på engelsk. For utfylling og korrektur, følg anvisningene på Skipnes' nettsider.

Bestilling

Når ordren er sendt vil du motta en ordrebekreftelse på den e-postadressen du oppgir i bestillingen.

Denne må du videresende til en bestiller ved din enhet. Ta kontakt med leder dersom du er i tvil om hvem som er bestiller på enheten der du hører til.

Bestiller sender så en bestilling gjennom UiBs e-handelssystem.

Det er først når trykkeriet mottar en slik bestilling at man iverksetter produksjonsprosessen.

Hurtiglenke

Visittkort m/bilde