Doktoravhandlinger

I forbindelse med trykking av doktorgradsavhandlingene, har UiB inngått rammeavtale med Skipnes Kommunikasjon AS.

Målet er å sikre en enkel, rimelig og profesjonell håndtering av prosessen fra ferdig manus til trykket avhandling. Se link i meny til høyre.

Hvor kan jeg få informasjon?

Få informasjon på sidene til Forskningsadministrativ avdeling
Se også Forskerutdanningen.

Du kan i tillegg kontakte koordinator for doktorgradsarbeidet på det enkelte fakultet.

 


Trykking av avhandling

Du finner informasjon, bestillingsskjema og kontaktinformasjon her: