Doktoravhandlinger

For å lette arbeidet med trykking av doktorgradsavhandlinger har UiB inngått rammeavtale med et kopisenter (AiT Bjerch AS).

Målet er å sikre en enkel, rimelig og profesjonell håndtering av prosessen fra manus til ferdig avhandling.

Enhetlig utforming og maler

Avhandlingene har standard omslag som skal brukes på alle avhandlinger som produseres. Omslag og tittelark lages automatisk når du bestiller trykking av avhandlingen din.

I menyen til høyre finner du enkle tekstmaler til hjelp for skriving av innhold, abstracts og errata.

Hvem tar jeg kontakt med?

Du kan laste ned informasjon om forskerutdanningen og produksjon av avhandlinger under "Andre dokumenter" i spalten til høyre. Dette er informasjon utarbeidet av Forskningsadministrativ avdeling. Se også Forskningsavdelingens nettsider.

Du kan også ta kontakt med de som koordinerer doktorgradsarbeidet på det enkelte fakultet.

 

Last ned

Microsoft Word:

LaTex:

Andre dokumenter:

Trykking av avhandling

Du finner informasjon, bestillingsskjema og kontaktinformasjon på: