Bilder

Dersom du trenger bilder til å bruke på web, PowerPoint o.l. finnes det flere alternativer.

Bilder fra UiB

Her finnes ulike motiver som fritt kan brukes av ansatte ved UiB. Bildene er hentet fra Kommunikasjonsavdelingens arkiv og kan brukes fritt i UiB-sammenhenger uten å komme i konflikt med copyright eller andre rettigheter.

Du må være pålogget UiBs datanett for å bruke denne tjenesten.
(Til Bilder fra UiB)

UiB på Flickr

Her finner du bilder fra UiB tatt av ulike fotografer. Copyright og rettigheter til bruk er angitt for hvert bilde.
(Til UiB på Flickr)

Colourbox

UiB har en avtale med bildebyrået Colourbox som gir alle UiBs ansatte og studenter mulighet til å laste ned og bruke bilder.

Bildene kan kun brukes i UiB sammenheng og studenter kan bare bruke bildene til ikke-kommersielle formål i studiesammenheng.

Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen dersom du ønsker å benytte denne tjenesten.
(Til Colourbox)

Hurtiglenker

Fototjenester

Hvis du trenger informasjon eller råd i forbindelse med foto o.a., se Fototjeneste.