Fototjeneste

Portrettbilder

Portrettbilder kan enten avtales gjennom rammeavtalen (se nedenfor), eller tas i ordinære fotobutikker som tilbyr digitale passfoto eller liknende. Sjekk også om det er interne fototjenester ved ditt fakultet eller institutt.

Ny rammeavtale

Universitetet i Bergen har inngått en avtale om fotograftjenester fra 1.1.2017.

Avtalen gjelder med følgende fotografer: 

For bestilling av fotograftjenester, følger man vanlig rutine for innkjøp gjennom bestillersystemet. Ta kontakt med den med bestillermyndighet ved din enhet. Bestillere har oversikt over kontrakter og priser for de ulike fotograftjenestene. 

Universitetet i Bergen har fri bruksrett til bildene som tas etter avtalen, i alle sammenhenger der UiB er en part. Bilder skal krediteres fotografen.

Det medisinske fakultet

Brukere med tilknytning til Det medisinske fakultet kan også kontakte Foto- og tegneseksjonen ved fakultetet.

Hurtiglenker