Last ned filerEmblem og logo

Her kan du laste ned zip-filer med UiBs logo og emblem.

Hver zip-fil inneholder norske eller engelske versjon av UiBs logo i variantene høyre-, venstre- og midtstilt.

Logo / emblem Last ned Download
UiBs emblem Emblem Emblem
UiBs logo - generell Norsk English

Fakulteter / Faculties
   
Det humanistiske fakultet Norsk English
Det juridiske fakultet Norsk English
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Norsk English
Det medisinske fakultet Norsk English
Det psykologiske fakultet Norsk English
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Norsk English

Administrative avdelinger / Administration
   
Eiendomsavdelingen Norsk English
Forskningsadministrativ avdeling Norsk English
Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen Norsk English
IT-avdelingen Norsk English
Kommunikasjonsavdelingen Norsk English
HR-avdelingen Norsk English
Studieadministrativ avdeling Norsk English
Universitetsbiblioteket Norsk English
Universitetsdirektørens kontor Norsk English
Universitetsmuseet i Bergen Norsk English
Økonomiavdelingen Norsk English

Tekstmaler

Her finner du lenker til ulike maler satt opp i henhold til UiBs grafiske profil.

Tekstmalene kan skrives ut på en vanlig fargeskriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en print-tjeneste (UiB har avtale med Bodoni og Allkopi).

Tekstmaler / Word Templates: Last ned Download
Oppslag / Bulletin - liggende / landscape - rød / red Norsk English
Oppslag / Bulletin - liggende / landscape - grønn / green Norsk English
Oppslag / Bulletin - liggende / landscape - blå / blue Norsk English
Oppslag / Bulletin - stående / portrait - rød / red Norsk English
Oppslag / Bulletin - stående / portrait - grønn / green Norsk English
Oppslag / Bulletin - stående / portrait - blå / blue Norsk English
     
Flyer A5 - rød / red Norsk English
Flyer A5 - blå / blue Norsk English
Flyer A5 - grønn / green Norsk English
     
Folder A5 - rød / red Norsk English
Folder A5 - blå / blue Norsk English
Folder A5 - grønn / green Norsk English
     
Invitasjon / Invitation A5 -2 sider / page - rød / red Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -2 sider / page - blå / blue Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -2 sider / page - grønn / green Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -4 sider / page - rød / red Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -4 sider / page - blå / blue Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -4 sider / page - grønn / green Norsk English

Scientific posters / Vitenskapelige postere
Postere A0 - Landscape / liggende - red / rød English (about)
Postere A0 - Landscape / liggende - blue / blå English (about)
Postere A0 - Landscape / liggende - green / grønn English (about)
     
Postere A0 - Portrait / stående - red / rød English (about)
Postere A0 - Portrait / stående - red / rød English (about)
Postere A0 - Portrait / stående - red / rød English (about)
     
     

Logo til enhet?

Dersom du trenger logo til et institutt eller en annen enhet, kontakt Gruppe for design og digitalt via Issue tracker eller pr. e-post.

Hjelp til print

UiB har flere rammeavtaler som dekker både trykk og digitalprint.
Se: Om trykk og print