Last ned filer

Her kan du laste ned maler og annet.Emblem og logo

Her kan du laste ned zip-filer med UiBs logo og emblem.

Hver zip-fil inneholder norske eller engelske versjon av UiBs logo i variantene høyre-, venstre- og midtstilt ut i fra emblemets plassering i forhold til teksten.

Fil-formatene er eps (profesjonelt design) og emf til bruk i kontorstøtteprogrammer som MS Office.

Logo / emblem Last ned Download
UiBs emblem / logo - generell Norsk English

Fakulteter / Faculties
   
Det humanistiske fakultet Norsk English
Det juridiske fakultet Norsk English
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Norsk English
Det medisinske fakultet Norsk English
Det psykologiske fakultet Norsk English
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Norsk English

Administrative avdelinger / Administration
   
Eiendomsavdelingen Norsk English
Forskningsadministrativ avdeling Norsk English
Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen Norsk English
IT-avdelingen Norsk English
Kommunikasjonsavdelingen Norsk English
HR-avdelingen Norsk English
Studieadministrativ avdeling Norsk English
Universitetsbiblioteket Norsk English
Universitetsdirektørens kontor Norsk English
Universitetsmuseet i Bergen Norsk English
Økonomiavdelingen Norsk English

Tekstmaler

Her finner du lenker til ulike maler satt opp i henhold til UiBs grafiske profil.

Tekstmalene kan skrives ut på en vanlig fargeskriver og du kan bruke vanlig kopipapir. Dersom du ikke har A3-skriver trenger et større opplag bør du bruke en digital printtjeneste.

Tekstmaler / Word Templates: Last ned Download
Oppslag / Bulletin - liggende / landscape - rød / red Norsk English
Oppslag / Bulletin - liggende / landscape - grønn / green Norsk English
Oppslag / Bulletin - liggende / landscape - blå / blue Norsk English
Oppslag / Bulletin -stående / portrait - rød / red Norsk English
Oppslag / Bulletin -stående / portrait - grønn / green Norsk English
Oppslag / Bulletin -stående / portrait - blå / blue Norsk English
     
Flyer A5 -1 side / page - rød / red Norsk English
Flyer A5 -1 side / page - blå / blue Norsk English
Flyer A5 -1 side / page - grønn / green Norsk English
Flyer A5 -2 side / page - rød / red Norsk English
Flyer A5 -2 side / page - blå / blue Norsk English
Flyer A5 -2 side / page - grønn / green Norsk English
Flyer M65 -1 side / page - rød / red Norsk English
Flyer M65 -1 side / page - blå / blue Norsk English
Flyer M65 -1 side / page - grønn / green Norsk English
Flyer M65 -2 side / page - rød / red Norsk English
Flyer M65 -2 side / page - blå / blue Norsk English
Flyer M65 -2 side / page - grønn / green Norsk English
     
Folder A5 - rød / red Norsk English
Folder A5 - blå / blue Norsk English
Folder A5 - grønn / green Norsk English
Folder M65 - rød / red Norsk English
Folder M65 - blå / blue Norsk English
Folder M65 - grønn / green Norsk English
     
Invitasjon / Invitation A5 -1 side / page - rød / red Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -1 side / page - blå / blue Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -1 side / page - grønn / green Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -2 sider / page - rød / red Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -2 sider / page - blå / blue Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -2 sider / page - grønn / green Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -4 sider / page - rød / red Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -4 sider / page - blå / blue Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -4 sider / page - grønn / green Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -8 sider / page - rød / red Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -8 sider / page - blå / blue Norsk English
Invitasjon / Invitation A5 -8 sider / page - grønn / green Norsk English
     
     
     
     

Powerpointmaler

Her finner du lenker til ulike presentasjonsmaler og dokumenter laget i MS PowerPoint

Vitenskapelige postere er store og lages bare i ett eksemplar. Du får laget postere i stort format i en "print-shop" eller hos et trykkeri som kan levere digitale utskrifter i stort format.

Maler / Templates: Last ned Download
UiB mal / template 4:3 – rød / red Norsk English
UiB mal / template 4:3 – blå / blue Norsk English
UiB mal / template 4:3 – grønn / green Norsk English
UiB mal / template 16:9 – rød / red Norsk English
UiB mal / template 16:9 – blå / blue Norsk English
UiB mal / template 16:9 – grønn / green Norsk English

UiB-presentasjoner / UiB Presentations
Om UiB / About UiB - 4:3 Norsk English
Om UiB / About UiB - 16:9 Norsk English
     

Scientific posters / Vitenskapelige postere
Postere A0 - Landscape / liggende - red / rød English (about)
Postere A0 - Landscape / liggende - blue / blå English (about)
Postere A0 - Landscape / liggende - green / grønn English (about)
     
Postere A0 - Portrait / stående - red /rød English (about)
Postere A0 - Portrait / stående - red /rød English (about)
Postere A0 - Portrait / stående - red /rød English (about)
     
     

Doktoravhandlinger

For å lette arbeidet med trykking av doktorgradsavhandlinger har UiB rammeavtale med en print-tjeneste hos AiT Bjerch AS.

Målet er å sikre en enkel, rimelig og profesjonell håndtering av prosessen fra manus til ferdig avhandling. Avhandlingene har standard omslag som skal brukes på alle avhandlinger som produseres.

Du finner informasjon og maler her på siden Doktoravhandlinger.

Logo til enhet?

Dersom du trenger logo til instituttet eller en annen enhet ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen.

Hjelp til print

UiB har flere rammeavtaler som dekker både trykk og digitalprint.
Se: Om trykk og print