Profilmanual

 

Her finner du filer og maler du kan laste ned og bruke. Du finner lenker til ulike tjenester og informasjon om UiBs grafiske profil.

Her finner du ulike maler for både vanlige brukere og grafiske designere sammen med en samling eksempler til hjelp og inspirasjon.

Grafisk profil

UiBs grafiske profil er et kvalitetsstempel som signaliserer ryddighet, kvalitet og organisatorisk tilhørighet. Profilen bygger på universitetets kjerneverdier og er med på å sikre at Universitetet i Bergen fremstår enhetlig og gjenkjennelig fra år til år.

Profilen skal benyttes på alt materiell som inneholder informasjon der Universitetet i Bergen er den formelle avsender.

Hurtiglenker

Hjelp til design?

Hvis du trenger informasjon eller råd, kontakt Gruppe for web og design via Issue tracker eller pr. e-post.

Fototjenester

Hvis du trenger informasjon eller råd i forbindelse med foto o.a., se Fototjeneste.